LỢI ÍCH KHI MUA Microsoft 365 BẢN QUYỀN

Tìm giải pháp phù hợp với bạn

Microsoft 365 Family

1.699.000,00 ₫ / năm

1.240.000 đ/năm

Tích hợp ứng dụng cao cấp

Word

Outlook

Excel

Access (Chỉ dành cho PC)

PowerPoint

Publisher (Chỉ dành cho PC)

OneNote

Tích hợp các dịch vụ

OneDrive

Skype

Microsoft 365 Personal

1.699.000,00 ₫ / năm

690.000 đ/năm

Tích hợp ứng dụng cao cấp

Word

Outlook

Excel

Access (Chỉ dành cho PC)

PowerPoint

Publisher (Chỉ dành cho PC)

OneNote

Tích hợp các dịch vụ

OneDrive

Skype

Để biết tổng quan đầy đủ về sản phẩm Microsoft Office 365 Family/Personal,
hãy tải xuống tài liệu dưới đây hoặc gửi yêu cầu.

Chọn giải pháp năng suất phù hợp cho doanh nghiệp của bạn.

Office 365 Business Essentials

Office 365 Business Premium

Office 365 Enterprise El

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E5

Office 365 Enterprise FI

Microsoft 365 Enterprise E3

Microsoft 365 Enterprise E5

Exchange Online (Email / Calendar / Contacts)

(1)

Skype for Business (Instant Msg, Web/Video Conf)

(2)

Skype for Business (PSTN Telephony)

_

_

_

_

(4)

_

_

(4)

OneDrive for Business (Files)

(3)

Teams

Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint)

Web Only

Web & Full Client

Web Only

Web & Full Client

Web & Full Client

Web Only

Web & Full Client

Web & Full Client

Planner

_

MyAnalytics

_

_

_

_

_

_

_

Video

_

_

StaffHub

_

_

Power Bl

_

_

_

_

_

_

_

Yammer

Exchange Online Archiving and Legal Hold

_

_

_

_

eDiscovery Center

_

_

_

_

Advanced eDiscovery

_

_

_

_

_

_

Azure Rights Management (RMS)

_

_

_

_

Azure Information Protection (AIP) - Manual Content Classify, Detect, Log, and Revoke data access

_

_

_

_

_

_

Azure Information Protection (AIP) - Manual and Auto Content Classify, Detect, Log, and Revoke data access

_

_

_

_

_

_

Multi-Factor Authentication

_

_

_

_

_

_

Single Sign-on

_

_

_

_

_

_

Self-Service Password Reset

_

_

_

_

_

_

Advanced Threat Analytics (ATA) - Logon Protection

_

_

_

_

_

_

Advanced Threat Protection (ATP) - Enhanced Email Security

_

_

_

_

_

_

_

CloudApp Security - Detect and Report SaaS Web App Access

_

_

_

_

_

_

CloudApp Security - Detect, Report, and Block SaaS Web App Access

_

_

_

_

_

_

_

Privileged Identity Management (PIM)

_

_

_

_

_

_

Intune (Endpoint Patching / Management)

_

_

_

_

_

_

Windows 10 Enterprise

_

_

_

_

_

_

(1) Web-based Mail, 2gb Mailbox size

(2) - IM and Video/Audio Conf, Cannot Initiate an Online Mtg

(3) - 2GB storage limit / No desktop sync

(4) - Requires a monthly Calling Plan (aka "minutes" for calls)

{as of 8/1/2018-variations do occur, confirm actual included features before purchasing}

Để biết tổng quan đầy đủ về sản phẩm Microsoft Office 365 Family/Personal,
hãy tải xuống tài liệu dưới đây hoặc gửi yêu cầu.

Hãy gửi yêu cầu cho các chuyên gia công nghệ

Khách hàng DIAMOND

Để trở thành hội viên DIAMOND của ITSUPRO, Quý khách cần đáp ứng được điều kiện dưới đây:

Những lợi ích của Khách hàng Bạch Kim:

Khách hàng Platinum

Để trở thành hội viên PLATINUM của ITSUPRO, Quý khách cần đáp ứng được điều kiện dưới đây:

Lợi ích

Khách hàng GOLD

Để trở thành hội viên GOLD của ITSUPRO, Quý khách cần đáp ứng được điều kiện dưới đây:

Lợi ích

small_c_popup.png

Vui lòng nhập thông tin để các chuyên gia ITSURO có thể liên lạc và hỗ trợ bạn sớm nhất.