DỊCH VỤ SỬA CHỮA MÁY TÍNH ITSUPRO

QUY TRÌNH DỊCH VỤ SỬA CHỮA

Khách hàng từ chối, kỹ thuật lắp lại máy

Máy tính gặp sự cố

Nhân viên tiếp nhận thông tin

Kỹ thuật kiểm tra từ xa hoặc tận nơi và đưa ra giải pháp sửa chữa

Kỹ thuật báo giá và thời gian sửa chữa

Khách hàng kiểm tra lại và nhận máy

Thông báo kết quả cho khách hàng

Kỹ thuật tiến hành sửa chữa

Khách hàng đồng ý, ký xác nhận và bàn giao máy

Máy tính gặp sự cố

Nhân viên tiếp nhận thông tin

Kỹ thuật báo giá và thời gian sửa chữa

Kỹ thuật kiểm tra từ xa hoặc tận nơi và đưa ra giải pháp sửa chữa

Khách hàng đồng ý, ký xác nhận và bàn giao máy

Khách hàng từ chối, kỹ thuật lắp lại máy

Khách hàng kiểm tra lại và nhận máy

Thông báo kết quả cho khách hàng

Kỹ thuật tiến hành sửa chữa

Hãy gửi yêu cầu cho các chuyên gia công nghệ

Hãy gọi ITSUPRO ngay khi máy tính có sự cố

Bạn có muốn thúc đẩy doanh nghiệp của mình không?

Khách hàng DIAMOND

Để trở thành hội viên DIAMOND của ITSUPRO, Quý khách cần đáp ứng được điều kiện dưới đây:

Những lợi ích của Khách hàng Bạch Kim:

Khách hàng Platinum

Để trở thành hội viên PLATINUM của ITSUPRO, Quý khách cần đáp ứng được điều kiện dưới đây:

Lợi ích

Khách hàng GOLD

Để trở thành hội viên GOLD của ITSUPRO, Quý khách cần đáp ứng được điều kiện dưới đây:

Lợi ích

small_c_popup.png

Vui lòng nhập thông tin để các chuyên gia ITSURO có thể liên lạc và hỗ trợ bạn sớm nhất.